Plastgjenvinning


,

Plast er på mange måter et optimalt produkt – helt til det havner på avveie. At nedbrytingstiden på tradisjonelle plastprodukter er lang, og skadevirkningene det kan gi for miljø rundt oss er velkjente. Likevel – vi sparer oss for mye svinn, skader og kjemikalier ved riktig bruk. Det viktigste vi kan gjøre er å velge de minst belastende alternativene, og opplyse forbruker skikkelig om hvordan produktet skal sorteres.

For optimal innsamling og gjenvinning må man kjenne til de ulike typene plast og håndtere disse bevisst. Da Kina vedtok å ikke lengre importere «forurenset» plast fra Europa ble det et sjokk i markedet, men dette har ført til at kapasiteten har økt vesentlig både i Norge og Europa. Fortsatt eksporteres deler av innsamlet norsk plast, men mye mer av ressursene foredles i Norge og nærområder.

Innsamling av plast fra næring finnes det generelt gode løsninger for, og utvikling av mottak utvikles. Fokuset på gjenbruk av råvarer spesifiseres i alle ledd. Utvikling av lovverk er også en prosess og forskriftsendringer er ventet.

Jomfruelig PE – og andre folier

De vanligste plasttypen brukt i landbruksfolie. Denne plasten er fremstilt av oljeprodukter. Store deler av plastforbruket i landbruket, spesielt folie, tilhører denne typen. Jomfruelig er et annet ord for ny i spørsmål om plastsorteringer. Av vanlige folier kan det også finnes resirkulerte folier, folier av helt eller delvis fornybare materialer. Å være bevisst hva foliene består av, og om de kan blandes med andre sorteringer eller bør sorteres separat, kan bety mye økonomisk.

Laminater

Flerlagsplast, eller laminat er definisjonen på plast som er satt sammen av lag med ulike typer plast. Lagene er ikke synlige, fordi de er tynne og sammensatte at folien eller potten framstår som et enkelt lag. For å finne ut om det er laminat eller ikke, se på merkingen på emballasjen eller ta kontakt med leverandøren. Laminatvarianter samles inn separat og etter avtale om det er større mengder.

Kompostérbar plast

Denne er også kjent som grønn PE, eller nedbrytbar plast. Folie som er fremstilt av biobasert materiale – og som er kompostérbar. Selv små mengder av denne typen plast inn i sorteringen av de andre plasttypene kan være ødeleggende for gjenbruk, og ikke alle innsamlere kan håndtere dette. Utviklingen skjer fort, både for materialer og løsninger for gjenbruk. Å jevnlig kontakte ditt mottak, og gjerne potensielle andre mottak, er viktig for å utnytte ressursene best mulig.

Kjemisk nedbrytbar plast

Dette er jomfruelig PE som er tilsatt ulike kjemikalier som bryter plasten ned i mikro-plast, men som aldri vil forsvinne helt. Nedbrytningsprosessen fortsetter videre i verdikjeden. Denne plasttypen er derfor uønsket i innsamlingen av de andre plasttypene. Har du noe du ønsker å bli av med kan det leveres som restavfall.

Blandet plastemballasje

Blandet plastemballasje til materialgjenvinning er en ny fraksjon for innlevering av avfall, der ulike sorteringer kan kombineres. At det er en fraksjon innbefatter at innhenting og sortering støttes av Grønt Punkt, og derfor også kan være økonomisk bærekraftig.

Viktige valg

Det er stor forskjell på verdi av ulike plastfragmenter. Generelt kan man si at jo mer gjennomskinnelig/klar plasttypen er, jo mer økonomisk verdifull vil den være – den har flere bruksområder enn farget plast. Det er imidlertid spesielt ulikheter mellom privat og næring.

Svart, ugjennomskinnelig plast er kanskje det vanskeligste fragmentet. Mange mottaksstasjoner som tar imot husholdningenes avfall har ikke sorteringsutstyr som gjenkjenner dette som plast, og produktet vil derfor ikke gjenvinnes som plast. Teknologien finnes og er tilgjengelig i noen grad. Vi kan si at påstandene om dette dermed er mindre kategoriske enn for få år siden.

For næringsvirksomheter som leverer eget avfall sortert finnes det mange sorteringer som kan være aktuelle åsortere i, men spesielt for mindre virksomheter vil den relativt nye sorteringen Blandet plastemballasje til materialgjenvinning være en fraksjon for næringslivet. Denne vil kunne være en bedre løsning spesielt for mange mindre bedrifter og mottak.

Ta kontakt med dine leverandører og avfallsmottak når du trenger mer informasjon om valg, både av materialer.

Les artikkelen i sin helhet på www.bærekrafthåndboken.no

Kilde: GrøntPunktNorge

Denne artikkelen er skrevet som en del av Norsk Gartnerforbunds bærekraftsprosjekt som vil bidra til informasjonsarbeid og veiledning for et mer bærekraftig landbruk. Prosjektarbeidet består av «Bærekraftshåndboken», spesielt rettet mot norsk gartneri- og hagebruksnæring. Underveis publiseres artikler som skal gjøre næringsaktører mer bevisst egen miljøpåvirkning og inspirere til konkrete tiltak. Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram.

Kilde figur: grontpunktnorge.no

  • I Norge arbeides det med innføring av forskrifter som pålegger næringslivet å sortere ut plast og matavfall. Ligg i forkant av regelverket – til beste for virksomheten og miljøet! Les mer om forskriftene i linkene nedenfor.
  • EUs avfallsdirektiv finner du på: europalov.no
  • Regjeringens melding om grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi finner du på: regjeringen.no
  • Veikart for avfalls- og gjenvinningsbransjen finner du på: avfallnorge.no

Denne artikkelen er skrevet som en del av Norsk Gartnerforbunds Bærekraftsprosjekt som vil bidra til informasjonsarbeid og veiledning for et mer bærekraftig landbruk. Prosjektarbeidet består av «Bærekraftshåndboken», spesielt rettet mot norsk gartneri- og hagebruksnæring. Underveis publiseres artikler som skal gjøre næringsaktører mer bevisst egen miljøpåvirkning og inspirere til konkrete tiltak. Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram.

Foto: Pixabay