Kategori: Klima- og miljøvennlig agronomi

 • Avrenning

  Avrenning

  Forfatter: Hanna Næss Holm, Rådgiver for potet, korn og Klima i NLR Viken, Foto: NLR Rent vann og ren luft er grunnlaget for fremtidig matproduksjon. Avrenning av jord, næringsstoffer og plantevernmidler er med på å redusere vannkvaliteten i vassdragene. Næringsstoffer på avveie gir algeoppblomstring, formørking av vassdrag og fjord, hindrer yngling av torsk og ærfugl,…

 • Kan kompost erstatte torv?

  Kan kompost erstatte torv?

  Torv er en begrenset ressurs, og ettersom torvuttak fører til utslipp av miljøgasser er utfasing av torv på listen over tiltak for å redusere CO2-utslipp. Det betyr i første omgang å stimulere til innovasjon, utvikling og forskning. Vi har snakket med noen av pionerne som har tatt på seg oppgaven med å kartlegge hvordan vi…

 • Tilskuddsordninger for miljøtiltak i bedriften

  Tilskuddsordninger for miljøtiltak i bedriften

  Gartnere i småskala og økologisk grøntproduksjon er som regel godt kjent med begrepet regenerativt jordbruk, og økte bevilgninger i tilskuddsordninger viser at regjeringen også ser behovet for slike tiltak. Klimagassutslippene fra landbruket er store, og landbruket må ta ansvar for å minimere utslipp og skade på jord og andre naturressurser. Å regenerere betyr å gjenskape,…

 • Plantehelse

  Plantehelse

  År 2020 ble av FN utpekt til det internasjonale plantehelseåret. Målet var å øke bevisstheten om betydningen av god plantehelse. FNs mat- og landbruksorganisasjon anslår at opptil 40 % av verdens avlinger går tapt årlig på grunn av angrep fra skadegjørere. Det er alvorlig, og når plantevernmidler forsvinner fra markedet må vi finne nye løsninger.…

 • Matjorda og biorest

  Matjorda og biorest

  Forfatter: Sivilagronom Lars Arne Høgetveit, NLR Viken Matjorda er hovedressursen for å sikre oss mat fra store avlinger av god kvalitet.Det medfører at vi skal ha god kontroll på hva vi tilfører jorda av innsatsmidler. Økologien tilsier at ressurser inn på gården bør komme fra så nærme gården som mulig og man bør vite nok…

 • Biostimulanter

  Biostimulanter

  Biostimulanter er stoffer som er gunstig for plantevekst. Stoffene kan fungere på forskjellige måter, for eksempel hjelpe planter å ta opp mer næring, styrke plantenes forsvar mot skadegjørere eller styrke dem mot abiotisk stress. Det er vanlig å dele biostimulanter inn i to hovedgrupper; mikrobielle biostimulanter og ikke mikrobielle biostimulanter. Mikrobielle biostimulanter er slikt som…

 • Riktig sortsutvalg bidrar til bærekraftige løsninger

  Riktig sortsutvalg bidrar til bærekraftige løsninger

  Historikk Grunnlaget for vår sivilisasjon ble lagt for over 10.000 år siden, den gangen menneskene begynte å dyrke jorden. Man ryddet land, anla jorder og sådde frø – den første bonden var et faktum. Med større tilgang på mat ble det mulig å etablere faste bosetninger, landsbyer og etter hvert byer. Befolkningen økte, mens det…

 • Vekstskifte – et kinderegg av muligheter

  Vekstskifte – et kinderegg av muligheter

  Det kan ofte virke som landbruksnæringen og klimapolitikk strider mot hverandre. Til tross for et langt mer komplekst virkelighetsbilde kan en si at de jobber parallelt, og har samme høyeste verdi til felles grunnlag og gagn: at god matjord er alfa og omega. Til tross for hvor kompleks jord er kan løsningene være ganske enkle.…

 • Biokull eller biogull?

  Biokull eller biogull?

  Etter den grønne bølgens inntog har kull vært energiverdenens svarteper, men assossiasjonene til ordet har begynt å snu. Det kan virke som det stadig publiseres om biokull i gjødsel, jordforbedring og husdyrfôr. Økonomiske incentiver har blitt tilrettelagt for bruk av bioenergi, og det er mange som lurer på om det samme kommer til å skje…