Kategori: Kapitler

 • Hvilken nytte kan grøntnæringen ha av Bærekraftsmålene?

  Hvilken nytte kan grøntnæringen ha av Bærekraftsmålene?

  Kan bedrift og samfunn ha nytte av bærekraftsmålene FN har satt, eller er det mest en medalje å pynte seg med? En tydelig strategi, som gjerne peker på mål og delmål kan være til nytte. Definisjonen på bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få…

 • Avfall – tips til håndtering av avfall på arbeidsplassen

  Avfall – tips til håndtering av avfall på arbeidsplassen

  Avfall til bryderi og glede – i sirkulærøkonomien er avfallet en ressurs til gjenbruk, som skal gjenbrukes og selges. Etter kollaps i markedet for 2 år siden har sortert avfall blitt brukbare råvarer og avfallet vårt kan ha verdi. Har du et bevisst forhold til hvordan avfall fra din bedrift håndteres, slik at verdien utnyttes?…

 • Hva er FNs bærekraftmål?

  Hva er FNs bærekraftmål?

  Med 17 mål, 169 delmål og målsetting om en felles global retning for alle land og mennesker, er FNs bærekraftsmål nærmest ufattelig stort å forholde seg til. Likevel er de ment å være et praktisk redskap der hvert enkelt menneske, hvert land, hver næring og hver bedrift gjør sitt for at samfunnet sammen skal nå…

 • Fornybar energi i veksthus

  Fornybar energi i veksthus

  Målet med å dyrke ulike kulturer i veksthus er å optimalisere planteproduksjonen; avling og kvalitet. Veksthus gir oss muligheten til å benytte sollyset samtidig som vi kan kontrollere plantenes klima. Riktig temperatur er viktig for at plantene skal trives. Foruten lys er energi til oppvarming den største kilden til energiforbruk i veksthus. Bruken av vekstlys…

 • Pollinerende insekter i landbruket

  Pollinerende insekter i landbruket

  Pollinerende insekter fikk i 2017 en egen nasjonal strategi. Grunnen til dette er at man har sett en kraftig nedgang i antallet insekter. De pollinerende insektene er spesielt viktig for matforsyning og videre plantevekst. Landbrukssektorens forpliktelser i strategien er å øke kunnskapen om praktiske løsninger og tiltak i jordbruket, stimulere til pollinatorvennlige driftsformer og legge…