Avfall – tips til håndtering av avfall på arbeidsplassen


Avfall til bryderi og glede – i sirkulærøkonomien er avfallet en ressurs til gjenbruk, som skal gjenbrukes og selges. Etter kollaps i markedet for 2 år siden har sortert avfall blitt brukbare råvarer og avfallet vårt kan ha verdi. Har du et bevisst forhold til hvordan avfall fra din bedrift håndteres, slik at verdien utnyttes?

Det finnes mange gjenvinnerbedrifter i Norge, og alle må endre strukturen til ikke bare å motta avfall for destruksjon, men også gjenvinne alle mulige ressurser. Her er fem tips til gode rutiner for bedre håndtering av avfall på gården:

  1. Kartlegge avfallet. Hva slags type avfall og hvilke mengder av dette har virksomheten? Lag en komplett oversikt, som kan brukes i forhandling med gjenvinnerselskapet. Faktura fra renovatør vil være et viktig hjelpemiddel, i tillegg til egne erfaringer.
  2. Vær tydelig på å tildele ansvar internt; hvem som skal ha oversikt, hvordan er prosedyrene.
  3. Organiser sorteringen: Riktig, velorganisert utstyr for sortering og oppsamling vil være nyttig. Tydelig merking, godt renhold og god belysning er viktig. Kanskje er flere stasjoner nødvendig. Når alle ansatte vet om og overholder sorteringen kan ha mye å si for den økonomiske verdien av avfallet.
  4. Avfallshåndtering er en del av opplæringen for alle ansatte. Gode vaner opparbeides når oppgaven gir mening og er logisk og har positiv verdi.
  5. Innhent tilbud og inngå samarbeid med den avfallsoperatør som er riktig for bedriftens avfallsmengder. Mange steder i landet finnes flere alternativer, å be om tilbud for avfallshåndtering er like viktig som andre avtaler. Still krav og vis at du trenger en seriøs partner for avfallshåndtering.

Kilde: GrøntPunktNorge

Denne artikkelen er skrevet som en del av Norsk Gartnerforbunds bærekraftsprosjekt som vil bidra til informasjonsarbeid og veiledning for et mer bærekraftig landbruk. Prosjektarbeidet består av «Bærekraftshåndboken», spesielt rettet mot norsk gartneri- og hagebruksnæring. Underveis publiseres artikler som skal gjøre næringsaktører mer bevisst egen miljøpåvirkning og inspirere til konkrete tiltak. Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram.

Foto: Pixabay