Kategori: Ren energi

 • Energiproduksjon på egne ressurser

  Energiproduksjon på egne ressurser

  Det er i dag et stort fokus på hvordan landbruket kan bidra til å redusere klimagassutslipp. I landbrukets klimaplan, punkt 4 er målsettingen å gjøre landbruket fossilfritt innen 2030. Et bidrag her er å produsere fornybar energi på eget bruk. En gård har mange naturressurser som kan benyttes til dette, ressurser som ofte er ubenyttet-…

 • Effektutjevning og energibesparelser

  Effektutjevning og energibesparelser

  Et viktig bærekraftsmål for veksthusnæringen er å kvitte seg med den fossile andelen energi. Et annet viktig mål er å redusere behovet for energi og jevne ut behovet for mye energi på en gang (effektbehovet). Dette er ofte kostbart og den økonomiske bærekraften vanskelig å oppnå. Likevel skjer det mye teknologiutvikling i disse dager og…

 • Matjorda og biorest

  Matjorda og biorest

  Forfatter: Sivilagronom Lars Arne Høgetveit, NLR Viken Matjorda er hovedressursen for å sikre oss mat fra store avlinger av god kvalitet.Det medfører at vi skal ha god kontroll på hva vi tilfører jorda av innsatsmidler. Økologien tilsier at ressurser inn på gården bør komme fra så nærme gården som mulig og man bør vite nok…

 • Fornybar energi i veksthus

  Fornybar energi i veksthus

  Målet med å dyrke ulike kulturer i veksthus er å optimalisere planteproduksjonen; avling og kvalitet. Veksthus gir oss muligheten til å benytte sollyset samtidig som vi kan kontrollere plantenes klima. Riktig temperatur er viktig for at plantene skal trives. Foruten lys er energi til oppvarming den største kilden til energiforbruk i veksthus. Bruken av vekstlys…

 • Effektutjevning og energibesparelser

  Effektutjevning og energibesparelser

  Et viktig bærekraftsmål for veksthusnæringen er å kvitte seg med den fossile andelen energi. Et annet viktig mål er å redusere behovet for energi og jevne ut behovet for mye energi på en gang (effektbehovet). Dette er ofte kostbart og den økonomiske bærekraften vanskelig å oppnå. Likevel skjer det mye teknologiutvikling i disse dager og…

 • Energiproduksjon på egne ressurser

  Energiproduksjon på egne ressurser

  Det er i dag et stort fokus på hvordan landbruket kan bidra til å redusere klimagassutslipp. I landbrukets klimaplan, punkt 4 er målsettingen å gjøre landbruket fossilfritt innen 2030. Et bidrag her er å produsere fornybar energi på eget bruk. En gård har mange naturressurser som kan benyttes til dette, ressurser som ofte er ubenyttet-…

 • Å se lyset for en bærekraftig veksthusnæring

  Å se lyset for en bærekraftig veksthusnæring

  – Lys er både en partikkel og en bølge. Begge disse egenskapene har påvirkning på planters vekst. Planter trenger lys for å vokse, gjennom fotosyntesen. Det er antall lys-fotoner (lys-partikler) som treffer planten i løpet av en dag som er utslagsgivende for akkumuleringen av biomasse, altså veksten. Men, det er også bølgelengden til disse fotonene…

 • Det grønne karbonet

  Det grønne karbonet

  Høsten 2016 var en viktig milepæl nådd, da Mona Loa observatoriet på Hawaii målte månedlig gjennomsnittlig CO2-nivå i atmosfæren til å være over 400 ppm. Gjennom året er den laveste CO2-konsentrasjonen i atmosfæren å finne i september, etter en lang sommer på den nordlige halvkule, hvor de boreale områdene har akkumulert enorme mengder CO2 gjennom…