Artikler om bevaring og tilrettelegging av biomangfold

 • Kan vi tenke nygammelt om fremmed og stedegent?

  Kan vi tenke nygammelt om fremmed og stedegent?

  Etter planen vil det komme en ny utgave av Fremmedartslisten i 2023. Sannsynligheten er stor for at diskusjonen om alle de uønskede artene på listen vil blusse opp igjen. Med et mål om å lage bærekraftige byer i framtiden håper jeg at vi i 2023 isteden gjør et forsøk på å begynne diskusjonen forfra. De…

 • Plantehelse

  Plantehelse

  År 2020 ble av FN utpekt til det internasjonale plantehelseåret. Målet var å øke bevisstheten om betydningen av god plantehelse. FNs mat- og landbruksorganisasjon anslår at opptil 40 % av verdens avlinger går tapt årlig på grunn av angrep fra skadegjørere. Det er alvorlig, og når plantevernmidler forsvinner fra markedet må vi finne nye løsninger.…

 • Pollinerende insekter i landbruket

  Pollinerende insekter i landbruket

  Pollinerende insekter fikk i 2017 en egen nasjonal strategi. Grunnen til dette er at man har sett en kraftig nedgang i antallet insekter. De pollinerende insektene er spesielt viktig for matforsyning og videre plantevekst. Landbrukssektorens forpliktelser i strategien er å øke kunnskapen om praktiske løsninger og tiltak i jordbruket, stimulere til pollinatorvennlige driftsformer og legge…

 • Tilrettelegging naturmangfold

  Tilrettelegging naturmangfold

  Tiåret 2021-2030 er FNs tiår for naturrestaurering. Over 70 land har skrevet under en resolusjon med mål om å tilbakeføre områder til natur eller til «naturlike» arealer. Både store og små prosjekter teller. Restaurering betyr å helt eller delvis tilbakeføre til en tidligere tilstand. Hva man ønsker å tilbakeføre til kommer selvfølgelig helt an på…