Stikkord: plantevern

 • Plantehelse

  Plantehelse

  År 2020 ble av FN utpekt til det internasjonale plantehelseåret. Målet var å øke bevisstheten om betydningen av god plantehelse. FNs mat- og landbruksorganisasjon anslår at opptil 40 % av verdens avlinger går tapt årlig på grunn av angrep fra skadegjørere. Det er alvorlig, og når plantevernmidler forsvinner fra markedet må vi finne nye løsninger.…

 • Biostimulanter

  Biostimulanter

  Biostimulanter er stoffer som er gunstig for plantevekst. Stoffene kan fungere på forskjellige måter, for eksempel hjelpe planter å ta opp mer næring, styrke plantenes forsvar mot skadegjørere eller styrke dem mot abiotisk stress. Det er vanlig å dele biostimulanter inn i to hovedgrupper; mikrobielle biostimulanter og ikke mikrobielle biostimulanter. Mikrobielle biostimulanter er slikt som…

 • Riktig sortsutvalg bidrar til bærekraftige løsninger

  Riktig sortsutvalg bidrar til bærekraftige løsninger

  Historikk Grunnlaget for vår sivilisasjon ble lagt for over 10.000 år siden, den gangen menneskene begynte å dyrke jorden. Man ryddet land, anla jorder og sådde frø – den første bonden var et faktum. Med større tilgang på mat ble det mulig å etablere faste bosetninger, landsbyer og etter hvert byer. Befolkningen økte, mens det…