Bærekrafthåndboken

Nå har vi laget «Bærekrafthåndbok for grøntnæringen». Den skal være en veileder og en inspirasjonskilde, rett og slett nyttig for deg som produsent! Som kunnskap for det vi vet i dag og som tips for det som kommer. En viktig del av dette er å drive faget i en bærekraftig retning. Denne håndboken er ment å være vårt bidrag for å fortsette flytte næringen videre fremover. I løpet av prosjektets arbeid har vi kontinuerlig publisert artikler for å formidle håndbokens budskap. Dette er et utvalg av artiklene, og en forsmak på Bærekrafthåndboken.

Kapitler

Naturmangfold
Ren energi
Kretsløpstanken i alt vi gjør
Klima- og miljøvennlig agronomi

Artikler

 • Avrenning

  Avrenning

  Forfatter: Hanna Næss Holm, Rådgiver for potet, korn og Klima i NLR Viken, Foto: NLR Rent vann og ren luft er grunnlaget for fremtidig matproduksjon. Avrenning av jord, næringsstoffer og plantevernmidler er med på å redusere vannkvaliteten i vassdragene. Næringsstoffer på avveie gir algeoppblomstring, formørking av vassdrag og fjord, hindrer yngling av torsk og ærfugl,…

  Les mer: Avrenning
 • Kan kompost erstatte torv?

  Kan kompost erstatte torv?

  Torv er en begrenset ressurs, og ettersom torvuttak fører til utslipp av miljøgasser er utfasing av torv på listen over tiltak for å redusere CO2-utslipp. Det betyr i første omgang å stimulere til innovasjon, utvikling og forskning. Vi har snakket med noen av pionerne som har tatt på seg oppgaven med å kartlegge hvordan vi…

  Les mer: Kan kompost erstatte torv?
 • Kan vi tenke nygammelt om fremmed og stedegent?

  Kan vi tenke nygammelt om fremmed og stedegent?

  Etter planen vil det komme en ny utgave av Fremmedartslisten i 2023. Sannsynligheten er stor for at diskusjonen om alle de uønskede artene på listen vil blusse opp igjen. Med et mål om å lage bærekraftige byer i framtiden håper jeg at vi i 2023 isteden gjør et forsøk på å begynne diskusjonen forfra. De…

  Les mer: Kan vi tenke nygammelt om fremmed og stedegent?