Stikkord: strøm

  • Å se lyset for en bærekraftig veksthusnæring

    Å se lyset for en bærekraftig veksthusnæring

    – Lys er både en partikkel og en bølge. Begge disse egenskapene har påvirkning på planters vekst. Planter trenger lys for å vokse, gjennom fotosyntesen. Det er antall lys-fotoner (lys-partikler) som treffer planten i løpet av en dag som er utslagsgivende for akkumuleringen av biomasse, altså veksten. Men, det er også bølgelengden til disse fotonene…