Stikkord: sortsvalg

  • Riktig sortsutvalg bidrar til bærekraftige løsninger

    Riktig sortsutvalg bidrar til bærekraftige løsninger

    Historikk Grunnlaget for vår sivilisasjon ble lagt for over 10.000 år siden, den gangen menneskene begynte å dyrke jorden. Man ryddet land, anla jorder og sådde frø – den første bonden var et faktum. Med større tilgang på mat ble det mulig å etablere faste bosetninger, landsbyer og etter hvert byer. Befolkningen økte, mens det…