Stikkord: karbon

  • Vekstskifte – et kinderegg av muligheter

    Vekstskifte – et kinderegg av muligheter

    Det kan ofte virke som landbruksnæringen og klimapolitikk strider mot hverandre. Til tross for et langt mer komplekst virkelighetsbilde kan en si at de jobber parallelt, og har samme høyeste verdi til felles grunnlag og gagn: at god matjord er alfa og omega. Til tross for hvor kompleks jord er kan løsningene være ganske enkle.…