Stikkord: bærekraftsmål

  • Hvilken nytte kan grøntnæringen ha av Bærekraftsmålene?

    Hvilken nytte kan grøntnæringen ha av Bærekraftsmålene?

    Kan bedrift og samfunn ha nytte av bærekraftsmålene FN har satt, eller er det mest en medalje å pynte seg med? En tydelig strategi, som gjerne peker på mål og delmål kan være til nytte. Definisjonen på bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få…